Menu Close

Helmutas Šabasevičius

Dr. Helmutas Šabasevičius – teatro ir baleto kritikas, menotyrininkas. Studijas baigė Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1997 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriuje. Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbęs mokslinių ir populiarių straipsnių apie dailę, teatrą, baletą, parodų, baleto ir šokio spektaklių recenzijų. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, yra meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius. 2017 m. apdovanotas Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija.