Menu Close

Martynas Petrikas

Dr. Martynas Petrikas yra teatrologas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas. Jo tyrimų interesai – Lietuvos ir Centrinės Europos teatro istorija politiniu ir socialiniu aspektais bei tarptautinė teatro vystymosi dimensija. Yra paskelbęs mokslinių straipsnių ir pranešimų tarptautinėse konferencijose apie šiuolaikinio teatro istoriškumą bei Lietuvos ir Lenkijos teatro ryšius XX amžiuje. Pagrindinės publikacijos – teminiai skyriai kolektyvinėse monografijose „Post-sovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ (Vilnius, VDA leidykla, 2014) bei „History of Polish Theatre“ (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).