Menu Close

Ramunė Balevičiūtė

Dr. Ramunė Balevičiūtė yra teatro kritikė ir tyrėja, knygų ir straipsnių autorė, taip pat knygų ir straipsnių rinktinių sudarytoja, leidinio „Teatro žurnalas“ vyriausioji redaktorė. Yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno ir mokslo prorektorė. Dėsto, veda teatro kritikos seminarus, vadovauja baigiamiesiems darbams, aktyviai dalyvauja meno doktorantūros veikloje. Svarbiausios interesų sritys: meniniai tyrimai, vaidyba, teatro ir kognityvinio mokslo sąsajos, teatras vaikams.