Menu Close

Ramunė Marcinkevičiūtė

Ramunė Marcinkeviciūtė – teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė. Tyrinėja XX a. ir šiuolaikinio Europos ir Lietuvos teatro procesus, režisūros meno fenomeną. 2002-2011 m. Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja, nuo 2011 m. – meno prorektorė. Viena iš Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro steigėjų, įvairių kultūros ir meno tarybų narė, komisijų ekspertė. Išleido knygas „Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių“ (2002), „Patirčių realizmas. Dalios Tamulevičiūtės kūrybinės biografijos studija“ (2011), yra viena iš knygos „Contemporary Lithuanian Theatre. Names and Performances“ (2019) sudarytojų, jos tekstai įvairiais teatro klausimais publikuoti Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje.