Menu Close

Apie projektą

Scenos meno statistikos projektas „Lietuvos teatras skaičiais“

Aštuoniuose Lietuvos miestuose nuo Vilniaus iki Šilutės veikia virš 50 profesionalių scenos meno organizacijų – nacionaliniai, valstybiniai ir municipaliniai teatrai, nepriklausomos scenos aikštelės, prodiusavimo organizacijos, asmeninės režisierių ar choreografų įstaigos, į trupes susibūrę aktoriai bendraminčiai. Greta jų panašiu intensyvumu dirba nežinomas kiekis šio statuso neturinčių organizacijų, kurios taip pat gyvuoja kurdamos ir rodydamos spektaklius. Visos šios organizacijos savo veiklas finansuoja iš įvairių šaltinių, naudojasi skirtingais resursais, savo veiklą organizuoja specifiniais būdais ir siekia tik jiems būdingų tikslų. Tad kaip apibrėžti, koks Lietuvos teatras yra šiandien? Kokie procesai vyksta vienoje svarbiausių mūsų šalies kultūros industrijų?

Kad galėtume stebėti scenos meno procesus, norime sukurti naują scenos meno analizės bei reprezentavimo įrankį Lietuvoje ir visiems profesionalaus scenos meno lauko dalyviams pasiūlyti viešą, skaidrią ir vieningą statistikos sistemą, leidžiančią stebėti bei fiksuoti visų rinkos dalyvių veiklos rodiklius, nepriklausomai nuo jų steigėjų ar finansavimo šaltinių.

Nors išsami statistinė informacija renkama daugelyje užsienio šalių – ir ten, kur scenos menai finansuojami iš viešųjų lėšų, ir ten, kur dominuoja pelno siekiantys komerciniai teatrai, – iki šiol detalūs duomenys apie visą scenos meno lauką Lietuvoje nuolat renkami ir viešinami nebuvo. Kultūros organizacijoms pradėjus derybas su LR Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis dėl COVID-19 pandemijos sukeltų nuostolių kompensavimo, yra labai svarbu tiksliai apskaičiuoti scenos meno organizacijų skaičių, jų veiklos apimtis ir pobūdį. Įvairios valstybės institucijos rengdamos pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti neigiamus karantino padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms, nuolat prašo tikslių skaičių ir aktualios statistikos, tad dalyvaujantys šiame statistiniame tyrime, kurio išvados bus pristatytos LR kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros tarybai, prisidės prie kultūros sektoriui rengiamų strategijų atitikimo realiems poreikiams.

Rengiantis šiam tyrimui labiausiai remtasi Estijos patirtimi – analogišką tyrimą Estijos teatro agentūra vykdo nuo 2004 metų. Tikimasi, kad nuo 2020 metų toks tyrimas bus atliekamas kasmet.

Dalyvauti tyrime kviečiami visi dramos, šokio, muzikiniai, lėlių ir objektų teatrai, trupės, prodiusavimo organizacijos, scenos menų centrai, cirkai ir kitos lauke veikiančios scenos meno įstaigos – juridiniai asmenys, kurie 2019 metais kūrė ir viešai atliko profesionalaus scenos meno kūrinius. Jeigu ketinate dalyvauti, o jūsų organizacija kvietimo negavo, maloniai prašome kreiptis į projekto organizatorius tel. +370 685 72373, el. paštu teatrasskaiciais@gmail.com.

Iki 2020 metų birželio 8 dienos tyrimo dalyvių prašoma užpildyti specialią anketą, kurioje  reikės pateikti bendrą informaciją apie savo organizaciją bei tam tikrus duomenis apie konkrečius rodomus spektaklius. Kiekvienos organizacijos pateikta informacija prisidės kuriant vieningą Lietuvos scenos meno lauko informacinę sistemą bei turės ilgalaikę išliekamąją vertę viso lauko skaidrumui. Anketos pavyzdį PDF formatu rasite čia.

Tyrimo rezultatus ketinama skelbti rugsėjo mėnesį:

(1) Išsamiame PDF dokumente, pristatančiame bendrus svarbiausius duomenis, kuris bus prieinamas per sąsają internete;

(2) Pranešime spaudai, apžvelgiančiame per metus įvykusius pokyčius, iš naujausių rezultatų pastebimas tendencijas;

(3) Lankstukuose lietuvių ir anglų kalbomis, per statistinius duomenis pristatančiuose Lietuvos scenos menus. Tai bus patogus įrankis į gastroles vykstantiems teatrams, tarptautinių festivalių organizatoriams, Lietuvos diplomatinių atstovybių darbuotojams, taip pat papildomų finansinių šaltinių Lietuvoje ieškantiems teatrams.

Dauguma veiklos rodiklių bus pateikiami atskirai grupuojant skirtingo pobūdžio organizacijas. Kai kurie rodikliai pateikiami keturiose grupėse pagal geografinį skirstymą į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir regionus. Tikimasi nustatyti:

  • rodomų spektaklių ir premjerų kiekį, parodymų ir apsilankymų teatre skaičių, vidutinę bilieto kainą;
  • spektaklių pasiskirstymą pagal žanrus, tikslinę auditoriją, kūrybos šaltinį (pjesė, kita literatūra, muzika ir pan.), dramaturgo ar kompozitoriaus kilmę, pagal rodymo trukmę ir pan.;
  • teatro menininkų įtraukimą pagal socialinius rodiklius kaip lytis, amžius, kilmės šalis;
  • galimus ryšius su kitų šalių kūrybinėmis bendruomenėmis fiksuojant spektaklių parodymą užsienio šalyse, pasirinkimą inscenizuoti užsienio autorių kūrinius arba užsienio menininkų pritraukimą dirbti Lietuvoje.

Projektas pradėtas vykdyti 2019 m., kuomet buvo surinkti duomenys tik apie profesionaliojo scenos meno įstaigų premjeras 2015-2018 m. Su projekto rezultatais galite susipažinti straipsniuose „Lietuvos teatras skaičiais – ar galime sakyti, kad esame teatro šalis?“, publikuotame Menų faktūroje, ir „Destination Unknown: Τhe Lithuanian Τheatre as Nekrošius Departs“, anglų kalba publikuotame tarptautiniame žurnale Critical Stages. 2020 metais norime pradėti rinkti informaciją apie visus rodomus spektaklius.

SMKA projekto „Lietuvos teatras skaičiais“ Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.)

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, programa „Meno kūrėjų strateginių programų įgyvendinimas“.

Dokumentai atsisiųsti