Menu Close

Apie projektą

Scenos meno statistikos projektas „Lietuvos teatras skaičiais“

Projektu siekiame sukurti naują scenos meno analizės bei reprezentavimo įrankį Lietuvoje ir visiems profesionalaus scenos meno lauko dalyviams pasiūlyti viešą, skaidrią ir vieningą statistikos sistemą, leidžiančią stebėti bei fiksuoti visų rinkos dalyvių veiklos rodiklius, nepriklausomai nuo jų steigėjų ar finansavimo šaltinių.

Visus dramos, šokio, muzikinius, lėlių ir objektų teatrus, trupes, prodiusavimo organizacijas, scenos menų centrus, cirkus ir kitas lauke veikiančias scenos meno įstaigas – juridinius asmenis, kurie pandeminiais 2020 metais kūrė ir viešai atliko profesionalaus scenos meno kūrinius – kviečiame dalyvauti scenos meno statistikos tyrime „Lietuvos teatras skaičiais“. Tyrimo dalyviai turėtų pateikti duomenis Scenos meno statistikos svetainėje http://statistika.smka.lt iki 2021 m. spalio 25 d. 23:59 val.

Teikiantiems duomenis 2020 metais naudinga žinoti:

  • Nuo šių metų kiekviena tyrime dalyvaujanti organizacija turės patogų įrankį stebėti savo pasiekimus visos srities kontekste. Net 29 organizacijos rodiklius galėsite palyginti su kitų Lietuvoje, jūsų regione dirbančių arba tokį patį steigimo statusą turinčių organizacijų rezultatais.
  • Jūsų organizacijos pavadinimas bus matomas greta kitų Lietuvos scenos meno srityje veikiančių organizacijų reprezentaciniuose lankstinukuose apie Lietuvos teatrą lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Vienos organizacijos duomenis pateikti gali tik vienas žmogus – organizacijos Atstovas, tačiau, jeigu turite daug spektaklių, Atstovui gali padėti Pagalbininkai. Šie vartotojai turi užsiregistruoti ir galės sukurti anketos juodraštį, Atstovui beliks ją tik pateikti.
  • Sistemoje jau yra duomenys apie daugiau nei 400 literatūros ir muzikos kūrinių, beveik 300 kūrinių autorius, daugiau nei 900 scenos menininkų. Šios informacijos įvesti iš naujo nereikės, sistemoje esančius šaltinius, autorius, kūrėjus galite pasirinkti iš sąrašo.
  • Siekiant skaidrumo projektą konsultuojančių scenos meno kritikų teikimu buvo nuspręsta, scenos meno organizacijų veiklos duomenys, taip pat ir finansinė informacija, galės būti viešinama. Visa teikiama informacija, išskyrus asmens duomenis, Scenos meno statistikos svetainėje galės būti pasiekiama ne tik organizacijų atstovams, bet ir teatro, šokio, cirko tyrinėtojams – studentams, žurnalistams, akademikams.

Nors išsami statistinė informacija renkama daugelyje užsienio šalių – ir ten, kur scenos menai finansuojami iš viešųjų lėšų, ir ten, kur dominuoja pelno siekiantys komerciniai teatrai, – iki 2020 metų detalūs duomenys apie visą scenos meno lauką Lietuvoje nuolat renkami ir viešinami nebuvo. Situacija, susiklosčiusi dėl COVID-19 pandemijos, parodė kaip svarbu tiksliai apskaičiuoti scenos meno organizacijų skaičių, jų veiklos apimtis ir pobūdį. Šiuo tyrimu siekiama gauti tikslius skaičius ir aktualią statistiką, kuria galėtų remtis bei panaudoti savo veikloje ir patys tyrimo dalyviai, ir LR kultūros ministerija, ir Lietuvos kultūros taryba.

Rengiantis šiam tyrimui labiausiai remtasi Estijos patirtimi – analogišką tyrimą Estijos teatro agentūra vykdo nuo 2004 metų. Tikimasi, kad nuo 2020 metų toks tyrimas bus atliekamas kasmet. Susipažinti su 2020 metais atlikto tyrimo rezultatais galite čia.

Projektas pradėtas vykdyti 2019 m., kuomet buvo surinkti duomenys tik apie profesionaliojo scenos meno įstaigų premjeras 2015-2018 m. Su projekto rezultatais galite susipažinti straipsniuose „Lietuvos teatras skaičiais – ar galime sakyti, kad esame teatro šalis?“, publikuotame Menų faktūroje, ir „Destination Unknown: Τhe Lithuanian Τheatre as Nekrošius Departs“, anglų kalba publikuotame tarptautiniame žurnale Critical Stages. 2020 metais norime pradėti rinkti informaciją apie visus rodomus spektaklius.

Veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, programa „Meno kūrėjų strateginių programų įgyvendinimas“.