Menu Close

Apie projektą

Scenos meno statistikos projektas „Lietuvos teatras skaičiais“

Kad galėtume stebėti scenos meno procesus, norime sukurti naują scenos meno analizės bei reprezentavimo įrankį Lietuvoje ir visiems profesionalaus scenos meno lauko dalyviams pasiūlyti viešą, skaidrią ir vieningą statistikos sistemą, leidžiančią stebėti bei fiksuoti visų rinkos dalyvių veiklos rodiklius, nepriklausomai nuo jų steigėjų ar finansavimo šaltinių.

Nors išsami statistinė informacija renkama daugelyje užsienio šalių – ir ten, kur scenos menai finansuojami iš viešųjų lėšų, ir ten, kur dominuoja pelno siekiantys komerciniai teatrai, – iki 2020 metų detalūs duomenys apie visą scenos meno lauką Lietuvoje nuolat renkami ir viešinami nebuvo. Situacija, susiklosčiusi dėl COVID-19 pandemijos, parodė kaip svarbu tiksliai apskaičiuoti scenos meno organizacijų skaičių, jų veiklos apimtis ir pobūdį. Šiuo tyrimu siekiama gauti tikslius skaičius ir aktualią statistiką, kuria galėtų remtis bei panaudoti savo veikloje ir patys tyrimo dalyviai, ir LR kultūros ministerija, ir Lietuvos kultūros taryba.

Rengiantis šiam tyrimui labiausiai remtasi Estijos patirtimi – analogišką tyrimą Estijos teatro agentūra vykdo nuo 2004 metų. Tikimasi, kad nuo 2020 metų toks tyrimas bus atliekamas kasmet. Susipažinti su 2020 metais atlikto tyrimo rezultatais galite čia.

Projektas pradėtas vykdyti 2019 m., kuomet buvo surinkti duomenys tik apie profesionaliojo scenos meno įstaigų premjeras 2015-2018 m. Su projekto rezultatais galite susipažinti straipsniuose „Lietuvos teatras skaičiais – ar galime sakyti, kad esame teatro šalis?“, publikuotame Menų faktūroje, ir „Destination Unknown: Τhe Lithuanian Τheatre as Nekrošius Departs“, anglų kalba publikuotame tarptautiniame žurnale Critical Stages. 2020 metais norime pradėti rinkti informaciją apie visus rodomus spektaklius.

Primename, kad dalyvauti tyrime kviečiami visi dramos, šokio, muzikiniai, lėlių ir objektų teatrai, trupės, prodiusavimo organizacijos, scenos menų centrai, cirkai ir kitos lauke veikiančios scenos meno įstaigos – juridiniai asmenys, kurie 2020 metais kūrė ir viešai atliko profesionalaus scenos meno kūrinius. Jeigu ketinate dalyvauti, o jūsų organizacija kvietimo dar negavo, maloniai prašome kreiptis į projekto organizatorius tel. +370 685 72373, el. paštu statistika@smka.lt.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, programa „Meno kūrėjų strateginių programų įgyvendinimas“.