Menu Close

Statistika

Nekrošius, Cezaris Graužinis, Oskaras Koršunovas, Rimas Tuminas – tai lietuvių režisierių pavardės, paskutinius dešimtmečius geriausiai žinomos Europos teatro žemėlapyje. Vis dėlto nors ir labai svarbi, tai – gana nedidelė Lietuvos teatro dalis. Šalyje, turinčioje apie 3 milijonus gyventojų, per paskutinius ketverius metus sukurta virš 500 naujų spektaklių, iš kurių Graužinis režisavo vos vieną, Nekrošius – keturis, Koršunovas – keturiolika kūrinių. Aštuoniuose Lietuvos miestuose veikia virš 50 profesionalių scenos meno organizacijų – nacionaliniai, valstybiniai ir miesto teatrai, nepriklausomos scenos aikštelės, prodiuserinės kompanijos, asmeninės režisierių ar choreografų įstaigos, į trupes susibūrę aktoriai bendraminčiai. Greta jų panašiu intensyvumu dirba nežinomas kiekis šio statuso neturinčių organizacijų, kurios taip pat gyvuoja kurdamos ir rodydamos spektaklius. Visi šie teatrai savo veiklas finansuoja iš įvairių šaltinių, naudojasi skirtingais resursais, savo veiklą organizuoja specifiniais būdais ir siekia tik jiems būdingų tikslų.

Dar niekada neturėjome tiek daug teatro kūrėjų – režisierių, dramaturgų, aktorių ir kitų, galinčių inicijuoti naujus scenos meno darbus, o scenos produkcijos kiekis auga. Kaip ir daugelis kitų kultūros įvykių, scenos meno veikla koncentruota sostinėje Vilniuje – šiame mieste sukuriama apie 40% naujos teatro produkcijos, čia įsikūrę daugiau nei pusė – 25 profesionalios scenos menu užsiimančios įstaigos. Jeigu prie Vilniaus prijungsime Kauną ir Klaipėdą, pastebėsime, kad didžiuosiuose miestuose pastatoma 70-80% naujų spektaklių. Iš dalies taip yra dėl gan aktyviai veikiančių valstybės išlaikomų institucijų, bet taip pat ir dėl didesnės nepriklausomų teatrų koncentracijos. Likusi produkcija yra sukuriama Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Šilutėje ir Kelmėje esančiuose valstybiniuose ir municipaliniuose teatruose. Kituose miestuose profesionalių teatro organizacijų nėra, scenos meno darbai nėra kuriami, tačiau kultūros centrų scenose rodomi gastroliniai spektakliai iš didesnių miestų.

Daugiau informacijos ieškokite prie tyrimų rezultatų 2015 – 2018 metais.