Menu Close

Ramunė Balevičiūtė

ramune.baleviciute[eta]smka.lt
CURRICULUM VITAE

2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) baigė teatrologijos magistro programą. 2010 m. LMTA apgynė disertaciją „Žaidybinio teatro raiška Rimo Tumino režisūroje 1978-2005 m.“ ir įgijo humanitarinių mokslų menotyros (teatrologija) daktaro laipsnį.

Nuo 2005 m. dėsto LMTA teatro istoriją, veda teatro kritikos seminarus, vadovauja vaidybos, režisūros ir scenos ir kino menų istorijos ir kritikos bei teatrologijos ir kinotyros programų baigiamiesiems darbams, taip pat meno doktorantų tiriamiesiems darbams. Vykdo mokslo tiriamąją veiklą, dalyvauja konferencijose, skaito viešas paskaitas. Vadovauja LMTA Meno istorijos ir teorijos katedrai. 2003–2012 m. ir nuo 2018 m. iki dabar dirba Valstybinio Vilniaus mažojo teatro literatūrinės dalies vedėja. 2013–2014 m. buvo žurnalo „Lietuvos scena“ vyr. redaktorė, nuo 2015 m. kartu su Vlada Kalpokaite rengia „Teatro žurnalą“. Įgyvendina įvairius kultūros projektus, tarp jų – „Jaunojo kūrėjo akademija“ (2015), „Virtualios teatro pamokos: tekstas-scena-tikrovė“ (2016), „Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Vardai ir spektakliai“ (2018).

Nuo 2002 m. publikuoja spektaklių recenzijas, interviu, analitinius straipsnius tokiuose leidiniuose kaip „7 meno dienos“, „Menų faktūra“, „Kultūros barai“, „Teatro žurnalas“ ir kt.

Dokumentai atsisiųsti