Menu Close

Audronė Girdzijauskaitė

Audronė Girdzijauskaitė – teatrologė, menotyrininkė, eseistė. Teatro įvykius seka daugiau nei penkiasdešimt metų. Stengėsi aprėpti įvairias meno sritis, išleido keletą monografijų, skirtų XX amžiaus Lietuvos dramos teatro, scenografijos, lėlių teatro problematikai ir ryškiausiems tų sričių atstovams. Tyrinėjo režisierių Kazimieros Kymantaitės, Jono Jurašo, Jono Vaitkaus, Vitalijaus Mazūro kūrybą, Henriko Ibseno dramaturgijos interpretacijas Lietuvos scenoje. Dėstė Vakarų ir Rytų teatro istoriją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Vilniaus universitete. Parašė per 700 straipsnių, išspausdintų literatūros ir meno leidiniuose.
CURRICULUM VITAE

Gimė 1938 03 18 Kaune, lietuvių teatrologė, dailėtyrininkė. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1989). 1963 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje.

1964–1973 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Menotyros grupėje (nuo 1967 Menotyros sektorius). 1973–1982 Vilniaus universitete dėstė teatro istoriją. 1983–1988 dirbo Lietuvos konservatorijos Muzikos teorijos laboratorijoje, 1988–1990 – Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, 1990–2002 – Kultūros ir meno institute. Nuo 2002 dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute, nuo 2003 vyriausioji mokslo darbuotoja (iki 2008). Nuo 1995 dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 2004 Lietuvos muzikos akademija); docentė (1996).

Mokslinių tyrimų pagrindinės sritys: teatro istorija ir teorija, scenografija, lėlių teatro menas, Rytų teatras. Parašė monografijas Kazimiera Kymantaitė (1983), Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje (2013), Vitalijaus Mazūro aukso amžius (2015), išleido savo straipsnių rinkinį Laiškai žiūrovams (2009), skyrius knygoms Lietuvių teatro istorija: 1929–1935, (knyga 1 2000, sudarytoja), Lietuvių teatro istorija: 1935–1940 (knyga 2 2002), Lietuvių teatro istorija: 1970–1980 (knyga 3– 2006 ), Teatro režisūra Baltijos šalyse (Teātra režija Baltijā), Ibseno suvokimas Lenkijoje ir Baltijos šalyse (Ibsen Reception in Poland and the Baltic Nations, visos 2006), Adomas Jacovskis (2008), Lietuvių teatro istorija: 1980–1990 (knyga 4– 2009), Lietuvos teatras (Lithuanian theater, abi 2009), atsiminimų knygas Atminties salos (2008) , Nutolę balsai (2011), eilėraščių knygą Pro langus (2018). Parengė knygas (straipsnių autorė ir sudarytoja): Jonas Jurašas (1995), Lėlė ir kaukė (1999), Amžinoji klajūnė (2004, apie pianistę A. Dvarionaitę), Jurgis Fledžinskas (2008), Iš teatro ložės: XX a. lietuvių scenografijos metmenys (2017). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2018).