Menu Close

Elvyra Markevičiūtė

Elvyra Markevičiūtė – teatrologė, baigusi Sankt Peterburgo valstybinės teatro meno akademijos teatrologijos fakultetą. Dirbo Šiaulių dramos teatro vyriausiojo režisieriaus padėjėja literatūros darbui, Kauno valstybinio akademinio dramos teatro literatūros skyriaus vedėja, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skyriaus Teatro ir kino informacijos sektoriaus kuratore. Paskelbė apie 400 publikacijų teatro klausimais, parengė knygas Šiaulių dramos teatras 1931-1991, Kauno valstybinis dramos teatras 90, Algimantas Masiulis: siela po teutonų riterio šarvais. Dalyvavo nacionalinio radijo ir televizijos programose, buvo įvairių parodų kuratorė, skaitė pranešimus tarptautinėse Strindbergo, SIBMAS ir kitose konferencijose.