Menu Close

Lina Klusaitė

Lina Klusaitė – teatrologė ir nepriklausoma teatro kritikė. 2013 m. Vytauto didžiojo universiteto Menų institute apgynė menotyros krypties humanitarinių mokslų daktaro laipsnį tema „Dialogas ir jo fenomenologinės implikacijos šiuolaikiniame teatre: teoriniai kontekstai ir Lietuvos teatro praktikos“. Tyrinėja šiuolaikinį Lietuvos teatrą, teatro fenomenologiją, teatro, ideologijos ir šiuolaikinių meno procesų sąveikas. Nuo 2005 m. reiškiasi Lietuvos teatro kritikos baruose, dalyvauja konferencijose, seminaruose, teatro meno vertinimo komisijose.