Menu Close

Rūta Mažeikienė

Dr. Rūta Mažeikienė yra docentė ir mokslininkė Vytauto Didžiojo Universiteto Teatrologijos katedroje (Kaunas, Lietuva). Išleido daug mokslinių ir kritinių straipsnių apie modernų Lietuvos teatrą ir šokį bei skaitė pranešimus keliose konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Ji rašo įvairiems žurnalams apie šiuolaikinę kultūrą ir meną, priklauso tęstinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Teatrologiniai eskizai“ redakcijos kolegijai. Ji tyrinėja šiuolaikinį Lietuvos teatrą ir daugiausiai dėmesio skiriama vaidybai ir dalyvavimo ir bendruomenės įtraukimo strategijoms šiuolaikiniame teatre. Ji yra Šiaurės šalių teatro tyrėjų asociacijos (ANTS) tarybos narė, Tarptautinės teatro tyrimų federacijos (IFTR) ir Europos teatro ir performanso studijų asociacijos (EASTAP) narė.