Menu Close

Vlada Kalpokaitė

Vlada Kalpokaitė yra teatrologė, viešųjų ryšių specialistė, redaktorė. 2001 m. įgijusi teatrologijos magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji dirbo BNS, dienraštyje „Respublika“, žurnale „Klubas“, buvo rinkodaros vadybininkė „Menų spaustuvėje“, viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lietuvos muzikos ir teatro akadademijoje. „Literatūroje ir mene“, „7 meno dienose“, „Kultūros baruose“, „Lietuvos scenoje“, „Menų faktūros“ portale ir kitur publikavo Lietuvos ir užsienio teatro recenzijų, festivalių apžvalgų, analitinius straipsnių. V. Klapokaitė savo žinias ir patirtį pritaiko būdama ekspertė Lietuvos ir tarptautiniuose scenos menų finansavimo konkursuose, moderuodama diskusijas ir susitikimus su kultūros ir meno kūrėjais. Šiuo metu dirba „Lietuvos kultūros institute“ ir redaguoja „Teatro žurnalą“.