Menu Close

D. U. K.

Scenos menų statistikos projekto „Lietuvos teatras skaičiais“ dažnai užduodami klausimai

 

Klausimai apie projektą

Koks projekto „Lietuvos teatras skaičiais“ tikslas?

Ilgalaikis projekto tikslas – pasiūlyti viešą, skaidrią ir vieningą profesionalaus scenos meno lauko statistikos sistemą, leidžiančią stebėti bei fiksuoti visų rinkos dalyvių veiklos rodiklius, nepriklausomai nuo jų steigėjų ar finansavimo šaltinių.

Šiais metais atliekame statistinį tyrimą, kurio rezultatai ir analizė bus prieinami viešai. Tikimės, kad šio tyrimo rezultatai pirmiausia bus naudingi pačioms scenos menų organizacijoms ir statistika labiau atliks savikontrolės, o ne kontrolės funkciją. Šis tyrimas taip pat leis apibendrintai pristatyti Lietuvos scenos menų lauką kitų sričių atstovams bei užsienio kultūros profesionalams.

Kas gali dalyvauti tyrime?

Tyrime „Lietuvos teatras skaičiais“ gali dalyvauti visos profesionaliai dirbančios scenos meno organizacijos – teatrai, cirkai, trupės, prodiusavimo organizacijos, scenos menų centrai, individualių scenos menininkų grupės ir t.t., – kurios turi juridinį statusą ir 2019 metais parodė bent 1 organizacijos sukurtą scenos meno kūrinį (spektaklį).

Ką daryti, jei organizacija nori dalyvauti tyrime?

Lietuvos scenos meno organizacijoms siunčiami el. laiškai su anketos nuoroda ir kvietimu dalyvauti tyrime. Jeigu norite dalyvauti tyrime, nors jūsų organizacija tokio kvietimo negavo, maloniai prašome kreiptis į projekto organizatorius el. paštu teatrasskaiciais@gmail.com arba tel. +370 685 72373.

Kokius duomenis reikia pateikti?

Informaciją, kurią prašome pateikti, sudaro:

  • bendra informacija apie scenos meno organizaciją: scenos meno organizacijos pavadinimas, adresas, statusas pagal steigėją, veiklos pobūdis, vykdytos veiklos, profesionalumo statusas, 2019 metais parodytų skirtingų kūrinių skaičius, 2019 metų finansavimo šaltiniai, organizacijos atstovo kontaktinė informacija.
  • informacija apie kiekvieną scenos meno kūrinį: spektaklio pavadinimas, premjeros data, jei koprodukcija – organizacijos partnerės pavadinimas, spektaklio rūšis, informacija apie spektaklio kūrybos šaltinį – panaudotą pjesę ar kitą kūrinį, jo laikmetį, autorių, autoriaus kilmės šalį; informacija apie bendradarbiavusius dramaturgą, kompozitorių, libreto autorių, informaciją apie spektaklį sukūrusį menininką – jo gimimo metai, kilmės šalis, el.pašto adresas; recenzijų skaičius, apdovanojimų skaičius, spektaklio tikslinė auditorija, vidutinė bilieto kaina, parodymų skaičius Lietuvoje (kiekviename mieste) ir užsienyje (kiekvienoje valstybėje), bendras apsilankiusių žiūrovų skaičius, vidutinis salės užimtumas.

Detalesnę informaciją rasite anketos pavyzdyje, kurį galite atsisiųsti PDF formatu.

Kodėl organizacijoms verta pateikti duomenis?

Pirmiausia todėl, kad šiuo metu, derantis su LR Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis dėl COVID-19 pandemijos sukeltų nuostolių kompensavimo, yra labai svarbu tiksliai apskaičiuoti scenos meno organizacijų skaičių, jų veiklos apimtis ir pobūdį. Įvairios valstybės institucijos rengdamos pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti neigiamus karantino padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms, nuolat prašo tikslių skaičių ir aktualios statistikos, tad dalyvaudami šiame statistiniame tyrime, kurio išvados bus pristatytos LR kultūros ministerijai ir Kultūros tarybai, prisidėtumėte prie kultūros sektoriui rengiamų strategijų atitikimo realiems poreikiams.

Taip pat todėl, kad, nepriklausomai nuo steigėjo ar finansavimo šaltinių, visos tyrime dalyvaujančios organizacijos bus matomos kaip Lietuvos scenos meno lauko dalyviai, galės matyti, kaip įvairūs jų rodikliai atrodo kitų panašių organizacijų grupėse, o jų išskirtinė veikla galės tapti pastebima ir vertinama pagal joms svarbius parametrus.

Kodėl teatrams reikia pildyti dar vieną ataskaitą apie savo veiklą?

Šiuo metu skirtingos organizacijos atsiskaito skirtingoms institucijoms pagal tai, kas finansuoja jų veiklą (nacionaliniai ir valstybiniai teatrai teikia ataskaitas Kultūros ministerijai, savivaldybių teatrai – savivaldybėms ir Lietuvos kultūros tarybai, jei ši finansuoja jų veiklą, o nepriklausomi teatrai – Lietuvos kultūros tarybai ir savivaldybėms, jei šios finansuoja jų veiklą). Tad nė viena kultūros ar meno institucija neturi ir neviešina detalios informacijos apie visą scenos meno lauką. Ši informacija gali būti naudinga ir patiems teatrams, ir kultūrą bei teatro meną reprezentuojančioms įstaigoms.

Kada ir kaip bus skelbiami rezultatai?

Tyrimo rezultatai bus skelbiami šių metų rugsėjo mėnesį. Jie bus viešinami 3 būdais:

  • išsamūs rezultatai bus pateikiami lentelių pavidalu detaliame PDF dokumente, kurį bus galima atsisiųsti iš SMKA tinklapio;
  • svarbiausi rezultatai ir tendencijos bus aptarti pranešime spaudai, kuris bus platinamas visiems naujienų portalams;
  • bendri Lietuvos scenos meno lauko rezultatai bus skelbiami reprezentaciniuose lankstukuose lietuvių ir anglų kalbomis, kuriuos išsiųsime visiems tyrimo dalyviams ir kitoms organizacijoms, pristatančioms Lietuvos scenos menus.

Kas finansuoja projektą „Lietuvos teatras skaičiais”?

Statistikos projektas – tai viena iš Scenos meno kritikų asociacijos veiklų, kurias finansuoja Lietuvos kultūros taryba iš programos „Meno kūrėjų strateginių programų įgyvendinimas”.

[Klausimai apie apklausos pildymą] [Anketoje vartojamos sąvokos] [Grįžti į pradžią]

 

Klausimai apie apklausos pildymą

Ar pildant anketą galima neatsakyti į visus klausimus?

Visiems tyrimo dalyviams būtina atsakyti į žvaigždute pažymėtus klausimus, tačiau maloniai prašome atsakyti ir į kitus. Finansiniai rodikliai bus viešinami tik scenos meno organizacijų grupėse, užtikrinant kiekvieno respondento konfidencialumą. Jeigu organizacija turi ypač jautrių duomenų, gali pasirinkti jų neskelbti – apie tai prašome pranešti projekto organizatoriams el. paštu teatrasskaiciais@gmail.com arba tel. +370 685 72373.

Ar galima tikslinti, redaguoti jau pateiktus duomenis?

Jei norite pakeisti jau pateiktą informaciją apie jūsų organizaciją, prašome anketą užpildyti dar kartą. Jeigu organizacijos duomenis gausime daugiau nei vieną kartą, laikysime, kad teisingi yra naujausi anketos duomenys.

Ar pildant anketą galima padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau?

Taip, galite, tačiau prieš tai siūlome išsaugoti jau pateiktus atsakymus. Kaip tai padaryti? Kiekvieno anketos puslapio viršuje, dešinėje pusėje rasite užrašą „Išsaugoti ir pratęsti vėliau“ ir jį paspauskite. Pasirodžiusioje lentelėje įveskite savo el. pašto adresą, jį dar kartą pakartokite ir paspauskite „Išsaugoti“. Sistema įsimins jūsų atsakymus, o pratęsti ten, kur sustojote, galėsite paspaudę nuorodą, atsiųstą el. pašto adresu, kurį nurodėte.

Ar duomenys renkami apie veiklą per teatro sezoną, ar kalendorinius metus?

Renkame informaciją apie visą praėjusių kalendorinių metų veiklą. 2020 metais prašome pateikti informaciją apie organizacijos veiklą nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Iki kada galima dalyvauti tyrime?

Užpildytų anketų laukiame iki 2020 metų birželio 8 dienos.

[Klausimai apie projektą] [Anketoje vartojamos sąvokos] [Grįžti į pradžią]

 

Anketoje vartojamos sąvokos

Fondų lėšos – lėšos, organizacijos veiklai pritraukiamos iš įvairių fondų Lietuvoje ir užsienyje, pavyzdžiui Britų tarybos, Gėtės instituto ir panašiai. Lietuvos kultūros tarybos administruojamos Kultūros rėmimo fondo lėšos nėra priskiriamos fondų lėšoms, nes tai – valstybės biudžeto lėšos.

Kiti apdovanojimai (apdovanojimų rūšis) – jais laikomi įvairūs apdovanojimai, kuriuos teikia ne Kultūros ministerija, savivaldybės arba tarptautinės organizacijos. Dažniausiai tai – festivalių (pavyzdžiui, „Vaidiname žemdirbiams“, „Lietuvos teatrų pavasaris“ ir kiti) bei įvairių menininkų sąjungų, asociacijų (pavyzdžiui, Lietuvos kompozitorių sąjungos arba Lietuvos šiuolaikinio šokio asociacijos) skiriami apdovanojimai, tačiau gali būti ir kiti įvertinimai.

Nacionaliniai apdovanojimai – jais laikomi Kultūros ministerijos skiriami apdovanojimai, pavyzdžiui Nacionalinė premija, Auksinis scenos kryžius (iki 2002 m. – Šv. Kristoforo statulėlė), Dalios Tamulevičiūtės premija ir kiti.

Nepriklausoma organizacija – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris nėra nacionalinis, valstybinis, savivaldybės teatras arba įstaiga.

Netiesioginė veikla – papildoma organizacijos veikla, kuria užsiimama siekiant užtikrinti bendrą veiklos tęstinumą; ji sukuria mažesnę pridėtinės vertės dalį negu pagrindinė veikla. Pavyzdžiui, erdvių nuoma, teatro kavinės išlaikymas ir t.t.

Parama – tai organizacijos lėšos, gautos neatlygintinai – mecenatystės pagrindais, gyventojams paskyrus pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. pajamų mokesčio ir t.t.

Premjeros data – pirmojo viešo scenos meno kūrinio parodymo data.

Prodiusavimo organizacija – scenos meno organizacija, sudaranti sąlygas kurti įvairiems scenos menininkams.

Repertuarinis teatras – scenos meno organizacija, kuri nuolat, pakaitomis rodo savo sukurtus spektaklius. Repertuariniai teatrai Lietuvoje dažniausiai turi nuosavą erdvę, išlaiko savo aktorių trupę, taip pat veikia kaip prodiusavimo organizacijos ir kviečia kurti įvairius menininkus.

Savivaldybių apdovanojimai – jais laikomi savivaldybių įsteigti apdovanojimai, pavyzdžiui Šv. Kristoforo apdovanojimai (nuo 1998 m.) Vilniuje, Fortūnos statulėlės Kaune, Padėkos kaukės Klaipėdoje.

Scenos meno kūrinys – teatro spektaklis, performansas, cirko programa ar kitas kūrinys, kurį sukūrė profesionalus scenos menininkas ar jų grupė. Anketoje sąvokos scenos meno kūrinys ir spektaklis vartojami sinonimiškai.

Scenos menų centras (angliškai house arba venue) – organizacija, kurios pagrindinė veikla – suteikti erdvę scenos menininkų repeticijoms ir pasirodymams.

Scenos meno organizacija – teatras, trupė, cirkas, scenos menų centras, prodiusavimo organizacija ar kitas scenos meno kūrybos ir rodymo veikla užsiimantis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo.

Spektaklio šaltinis – literatūros arba muzikos kūrinys, pagal kurį sukurtas scenos meno kūrinys, pastatymas.

Tarptautiniai apdovanojimai – jais laikomi įvairūs užsienio organizacijų skiriami apdovanojimai. Dažniausiai tokius apdovanojimus skiria įvairių tarptautinių festivalių ir kitų meno renginių organizatoriai.

Tiesioginė veikla – tai veikla, kurioje organizacija specializuojasi ir kuri suteikia didžiausią naudą ir pridėtinės vertės dalį. Pavyzdžiui, bilietų į spektaklius pardavimas arba spektaklių rodymas užsienio festivaliuose.

Trupė – tai nuolatinė vieno scenos meno kūrėjo arba scenos menininkų grupės organizacija scenos meno kūriniams kurti.

Valstybės biudžeto lėšos – lėšos, organizacijos veiklai skiriamos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto. Lėšos iš valstybės biudžeto dažniausiai skiriamos per Kultūros ministeriją, Lietuvos kultūros tarybą, tiesioginius valstybės biudžeto asignavimus.

Vidutinė bilieto kaina – tai visų pasirodymų Lietuvoje bilietų kainų vidurkis. Jeigu organizacija taiko tik vieną kainos be nuolaidų tarifą (pavyzdžiui, visi bilietai į spektaklius kainuoja 12,00 eurų) tuomet vidutinė bilieto kaina sutampa su bilieto kaina. Jeigu taikomi skirtingi bilietų kainos be nuolaidos tarifai, vidutinė bilieto kaina (VBK) gaunama sudedant visas skirtingų bilietų kainas (K1, K2, K3, … Kx), padaugintas iš atitinkamo tarifo vietų skaičiaus salėje (S1, S2, S3, … Sx) ir padalintas iš bendro bilietų skaičiaus (BS): VBK = (K1*S1 + K2*S2 + K3*S3 + … + Kx*Sx)/SB.
Pavyzdžiui, jei organizacija turi 100 vietų salėje, o 20 vietų parduoda po 20 eurų, 40 vietų – po 15 eurų ir 40 vietų – po 10 eurų, vadinasi vidutinė bilieto kaina bus 14 eurų.

Vidutinis salės užimtumas – tai užimtų vietų skaičiaus procentinis santykis su bendru vietų skaičiumi salėje. VSU = UVS/BVS*100%. Pavyzdžiui, jeigu salėje spektaklio metu užimta 80 vietų iš 100, vidutinis salės užimtumas bus 80%. Jei spektaklis rodytas daugiau nei vieną kartą, prašome pateikti vidutinio salės užimtumo vidurkį.

[Klausimai apie projektą] [Klausimai apie apklausos pildymą] [Grįžti į pradžią]

Dokumentai atsisiųsti