Menu Close

Jūratė Katinaitė

Jūratė Katinaitė įgijo muzikologijos magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2018 m. akademijoje tęsia menotyros doktorantūros studijas (vad. prof. dr. Rūta Stanevičiūtė). 1994–2020 m. dirbo LRT radijo prodiusere, laidų vedėja ir Euroradijo projektų vadove. Reiškiasi kaip muzikos kritikė, rašo recenzijas ir esė, dalyvauja medijų projektuose. Nuo 2007 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) narė. 2009 m. išrinkta į LKS tarybą bei muzikologų sekcijos biurą, dvi kadencijas ėjo šios sekcijos pirmininko pareigas. Nuo 2017 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narė. Nuo 2018 m. – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Meno kolegijos narė. Už monografiją „Karalių kuria aplinka. Operos artistas Vaclovas Daunoras“ (2018) pelnė Onos Narbutienės premiją. Kaip organizacinio ir programų komiteto narė dalyvavo rengiant tarptautines konferencijas. Moksliniai interesai – operos ir sovietmečio tarpdalykinės studijos.